Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
การนวดทางการแพทย์เพื่อการรักษา
อาการปวดเมื่อยเป็นอาการที่พบได้ทั่วไป แต่ถ้าหากปล่อยอาการทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาหรือบรรเทาอาการให้ถูกต้องก็อาจส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันได้ คลินิกรีแฮ็ปปี้ พลัส มีเทคนิคพิเศษที่ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยเหล่านี้ “การนวดทางการแพทย์เพื่อการรักษา” (Therapeutic Medical Massage: TMM) คือการนวดที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคกายภาพบำบัด นวดแผนไทยราชสำนัก และนวดแบบสวีดิช โดยเน้นรักษาจุดของกล้ามเนื้อที่มีการหดรัดตัวที่เป็นสาเหตุของการปวดเมื่อย จนอาการปวดเมื่อยบรรเทาหรือหายไป ผู้ที่เหมาะกับ TMM คือผู้ที่มีอาการ Myofascial pain syndrome มีอาการปวดเมื่อยหลายจุด หรือผู้ที่เคยรักษาการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยกายภาพบำบัดหรือรักษาด้วยวิธีอื่นมาก่อนแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการรักษาด้วย TMM จะได้รับคือ ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูสภาพและลดอาการบวมของกล้ามเนื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกรีแฮ็ปปี้ พลัส ชั้น 6 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
โทร 065-929-4677 หรือ 02-216-3700 ต่อ 20686