Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ นายอำเภอหาดใหญ่
นายมนูญ วุฒิ (สูทสองจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวนฤมล ทองเอียด (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการผู้ฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมรับพรปีใหม่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาส เทศกาลขึ้นปีใหม่