Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหัวหิน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน
โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหัวหิน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน

มร. คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ อาทิ นายิกา เผื่อนผุด (คนที่ 5 จากซ้าย), จลิตา บัวผัน (คนที่ 1 จากซ้าย) และ ธัญญาลักษณ์ เหมบุรุษ (คนที่ 4 จากซ้าย) เข้าพบ นพพร วุฒิกุล (คนที่ 2 จากซ้าย), นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ เทศบาลเมืองหัวหิน


ข่าวโดย :  Cape and Kantary Hotels