Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2567 ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง
กิตติเดช คุ้มม่วง (ซ้าย) ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานประเพณีสงกรานต์ 2567 ของเทศบาลเมืองบ้านฉาง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมี ทิพย์วรินทร์ วิฑูรย์ (ขวา) นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง

ข่าวโดย :  Cape and Kantary Hotels