Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 117 (1/2567) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 117 (1/2567) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 4 จากซ้าย) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 117 (1/2567) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ทพ. วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ (ที่ 4 จากขวา), รศ.ทญ. พอใจ เรืองศรี (ที่ 3 จากขวา), ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย), ทญ. จามรี เหรียญอัมพร (ที่ 2 จากขวา), รศ.ทญ. ภรณี พีรานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย), ศ.คลินิก ทญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ (ขวาสุด), ผศ.ทญ. อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ (ซ้ายสุด) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทย์จากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์