Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
HORECA ASIA 2017 ชู SMEs Start Up โตสวนกระแส เสิร์ฟ Total Solution ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ จัดเลี้ยง รับตลาดอาเซียน
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สมาคมการบริหารโรงแรม จับมือ บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด วางแผนจัดงาน HORECA ASIA 2017 หรือ งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ และรับจัดเลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแหล่งวัตถุดิบ สินค้า และบริการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมฯ พร้อมเปิดโอกาสการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล
นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ นายกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย และนางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว HORECA ASIA 2017 พร้อมจัดแสดงสินค้านวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงสาธิตเทคนิคพิเศษด้านสินค้าและบริการของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ และรับจัดเลี้ยง ท่ามกลางกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ระดับพรีเมียมที่เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย
นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด เปิดเผยว่า “มูลค่าตลาดในกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) กาแฟและธุรกิจจัดเลี้ยง (Café and Catering) มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาทต่อปี โดยธุรกิจกลุ่มโรงแรมมีมูลค่าสูงถึง 527,000 ล้านบาท ธุรกิจร้านอาหาร 385,000 ล้านบาท และธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ ไอศครีม จัดเลี้ยง 62,000 ล้านบาท ตามลำดับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจ HORECA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10-20% ในแต่ละปี ตามอัตราการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และแผนการขยายสาขาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ เบเกอรี่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่จากเดิมเคยรับประทานอาหารภายในบ้าน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งในร้านอาหาร ร้านฟาสต์ฟู้ดส์ ร้านริมทาง รถเข็น หรือร้านสะดวกซื้อ โดยผลวิจัยพบว่า ปัจจุบัน คนไทยรับประทานอาหารนอกบ้านสัปดาห์ 3-6 ครั้ง จนถึงทุกวัน คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 70% ส่วนที่เหลือ 30% จะไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างแต่นานๆ ครั้ง”
ลักษณะดังกล่าวทำให้ ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ HORECA จำเป็นต้องจัดหาแหล่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ เสริมศักยภาพ และลดต้นทุน ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตและจำหน่ายแหล่งวัตถุดิบสำหรับการประกอบธุรกิจ ก็ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต้องการเปิดโอกาสการค้าไปยังตลาดทีมีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
“การจัดงาน HORECA ASIA 2017 หรือ งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ และรับจัดเลี้ยง จึงเป็นงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งกลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจ HORECA หรือที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ขาย ได้แก่ ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ให้บริการทั้งการออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการ ได้อย่างครบวงจร โดยมีแนวคิดสำคัญของการจัดงาน คือ นำเสนอ Total Solution สำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง และเป็นเวทีที่จะยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Start Up ไทยสู่เวทีนานาชาติ ทั้งการอัพเดทเทรนด์ธุรกิจ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ อีกทั้งส่งเสริมการเจรจาธุรกิจในภูมิภาค โดยมีจุดเด่นสำคัญในแง่ความหลากหลายสินค้า การันตีด้านคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ในราคาสินค้าขายส่งเพื่อผู้ประกอบการสำหรับกลุ่ม SMEs Start Up โดยเฉพาะ” คุณลัดดากล่าวสรุป
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐอันมีพันธกิจเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติหรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในตลาดโลก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจัดงาน HORECA ASIA 2017 ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยโพรไฟล์ของงานนั้นนับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ของไทย อีกทั้งเป็นงานที่แสดงศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีระดับอาเซียน
ทีเส็บเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านการทำตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ซื้อที่มีคุณภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย เช่น จีน อินเดีย และตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ รวมถึงแคมเปญ Connect Businesses ซึ่งเป็นการนำกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากต่างประเทศในอาเซียนและ BIMSTEC ให้เข้าร่วมงาน เพื่อทำการจับคู่เจรจาธุรกิจกันภายในงาน โดยทุกการสนับสนุนก็เพื่อมุ่งหวังให้งานมีการเติบโตและมีผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
การจัดงานในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 6,500 คน เกิดการลงทุนและการเจรจาธุรกิจ ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจไมซ์ระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับโลกอย่างแท้จริง” คุณนพรัตน์ กล่าวปิดท้าย
นายกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีสถิติที่เป็นทางการอย่างถูกต้องของจำนวนโรงแรมและห้องพัก เนื่องจากมีทั้งโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องและ อาคารที่พัก ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงแรมแต่ประกาศขายห้องพักแบบรายวันอยู่จำนวนมาก จำนวนโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องกับทางราชการมีประมาณ 7,500 แห่ง และคาดว่ามีที่พักที่ไม่ถูกกฎหมายแต่ขายห้องพักแบบโรงแรมอีกไม่น้อยกว่า 5,000 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังไม่รวมคอนโดมิเนียมที่นำห้องพักที่ซื้อไปแล้วมาขายเป็นห้องพักรายวันอีกจำนวนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น หัวหิน พัทยา ภูเก็ต และกรุงเทพ ทำให้จำนวนโรงแรมที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันประมาณ 12,000 แห่ง คิดเป็นจำนวนห้องพักมากกว่า 200,000 ห้องพัก ในจำนวนนี้ร้อยละ 93.0 เป็นโรงแรมขนาดกลาง (ไม่เกิน 200 ห้อง) และขนาดเล็ก (ไม่เกิน 80 ห้อง) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง คิดเป็น 11.75% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 527,000 ล้านบาทต่อปี โดยในปีนี้เติบโตขึ้น 10.2% โดยมีสัดส่วนจำนวนของรีสอร์ทมากที่สุด รองลงมาคือโรงแรม และยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 30 ล้านคน และสร้างมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมขนาดกลางและเล็กที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นทุกปีระหว่าง 50 – 100 แห่งกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศ เช่น เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต สมุย เป็นต้น ส่วนใหญ่ลงทุนโดยผู้ประกอบการไทย เพราะขนาดการลงทุนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับความต้องการทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนและเอเชีย คิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเยือนไทย ซึ่งกลุ่มนี้จะให้ความสนใจและต้องการที่จะพักในโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าโรงแรมระดับ 5 ดาว เนื่องจากราคาไม่แพง และได้รับบริการอบอุ่นเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ เพราะส่วนใหญ่เจ้าของโรงแรมดูแลบริหารและบริการใกล้ชิดกับลูกค้า”

การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันและพัฒนากลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากร อาทิ การจัดการต้นทุน บริหารค่าใช้จ่าย การจัดหาแหล่งสินค้า วัตถุดิบที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ 2) การพัฒนาองค์ความรู้ อาทิ การอบรมและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสินค้า สร้างแบรนด์ สร้างจุดขาย การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือนำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความแตกต่าง และ 3) การสร้างเครือข่ายการตลาด อาทิ การทำตลาดออนไลน์ หรือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ”
“สำหรับการจัดงาน HORECA ASIA ครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการซื้อและขายแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์รับสิ่งใหม่ และจุดประกายให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังจะสร้างธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรืออื่นๆ ได้มาศึกษา และวางแผนดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต” นายกสมาคม กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ HORECA ASIA 2017 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัจฉรา กองแก้ว คุณอดิศร กันทะเมืองลี้
Sales Manager – Asia Pacific Project Director
โทร + 66 (0) 859360799 โทร + 66 (0) 899554463
อีเมล์ [email protected] อีเมล์ [email protected] หรือ http://www.horecaasiaexpo.com และ https://web.facebook.com/horecaasia2017


HORECA ASIA2017 highlights phenomenal growth of SMEs start-ups in hotels, restaurants, catering and cafés creating a total solution for ASEAN market.
Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB and Thai Hotel and Hospitality Management Association together with Asia Horeca Company Limited will organize HORECA ASIA2017, the international trade show for hotel, restaurants, cafes, and catering services. The trade event is to be held between 12th – 14th July 2017 at the Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok with the purpose to meet the demand of raw materials, goods, and services and to open trading opportunities in the global market for Thai entrepreneurs.
Bangkok – Tuesday, 27 September, 2016, Mrs. Jaruwan Suwannasat, Director of Exhibitions and Events Department of TCEB, Mr. Kamol Ratanavirakul, President of Thai Hotel and Hospitality Management Association (THMA) and Mrs. Ladda Mongkolchaivivat, Managing Director of ASIA HORECA Co., Ltd. held a press conference for HOERACA ASIA 2017, the exhibition and trade show of innovative and creative products and services in the HORECA industry; hotel, restaurants, cafes and catering from over 100 premium SMEs entrepreneurs.
Mrs. Ladda Mongkolchaivivat, Managing Director of ASIA HORECA Co., Ltd. revealed that “The annual total market value of the HORECA business group, which includes Hotel, Restaurant, Café and Catering, is approximately 1 trillion baht. The hotel business group is worth up to 527,000 million baht followed by the restaurant business group with 385,000 baht, and the coffee, bakery, ice cream, and catering group with 62,000 million baht.
Since 2014, the HORECA segment has shown a 10-20% increase each year thanks to the climbing growth rate in the number of tourists. The expansion plans of restaurants, bakeries, and coffee shops to accommodate the demand of the flourishing market thus follows. Another factor is the changing behavior of Thai consumers from dining at home to eating out at various kinds of place from restaurants, fast-food chains, street food stalls, food carts, to convenience stores. The results showed that Thais who eat out 3-6 times a week or 7 times a week account for up to 70% while the remaining 30% also eat out but in a lower frequency.”
Such characteristics make HORECA business operators aware of the need to supply raw materials, equipment, and tools to meet demands, increase capabilities, and reduce cost, which in turn helps enhance the abilities of suppliers in production and distribution of material resources for the business. A long term benefit of this phenomenon would be more trade opportunities in potential domestic and foreign markets and the improvement in business operating practices to make them internationally accepted.
“Therefore, HORECA ASIA2017, the international trade show for hotel, restaurants, cafes and catering services, is made to happen in order to meet the demand of both the buyers which are entrepreneurs in the HORECA business and the sellers who manufacture and supply an array of raw materials, as well as providers of design, marketing service, and management. The trade event becomes a comprehensive service for everyone in business. The idea of the event is to offer the “total solution” for hotels, restaurants, café and catering services, and to be a platform to push the Thai SMEs startup entrepreneurs to the international arena. Participants will be able to update business trend, get ready to cope with market changes, develop quality of products and services, which leads to the promotion of trade negotiation in the region. The key features are diversity, guaranteed quality, creativity, and innovation that come in a wholesale price especially for the SMEs startups.” the Managing Director of ASIA HORECA Co., Ltd. concluded.
Mrs. Jaruwan Suwannasat, Director of Exhibition and Event Department of TCEB said that, ““TCEB is a government agency with the mission to support, promote, and enhance the capabilities Thailand’s MICE industry, and to create marketing opportunities for MICE entrepreneurs to be able to compete in the global market. TCEB is very glad and willing to support HORECA ASIA 2017, the event that is regarded as a key economic driver of the country. The profile of this show is also a key mechanism in the development of tourism and MICE industry in Thailand. It is a platform to showcase the potential of Thailand to the ASEAN market.
As one of the main sponsors, TCEB focuses on the international marketing to increase the number of quality target buyers for Thai MICE entrepreneurs. TCEB does carry out promotional activities in target markets such as China, India, and other emerging markets with potentials. TCEB also create the “Connect Businesses” campaign which was attended by groups of businessmen and entrepreneurs from ASEAN and BIMSTEC countries, who came for trade negotiation and business pairing. The aim of this campaign is to support and stimulate the growth of the campaign and the increase in the number of foreign exhibitors.
The trade show this year is expected to be attended by 6,500 local and foreign participants who will engage in trade negotiation and investment, which in turn, will help promote Thailand as a regional hub of the MICE business and eventually contribute to the truly global success.”
Mr. Kamol Ratanavirakul, President of Thai Hotel and Hospitality Management Association (THMA) added that, ““Currently, there are no official statistics on the accurate number of hotels and rooms because even though legally registered hotels and lodging buildings can be recorded, it is impossible to keep track unregistered hotels that advertise vacant rooms for daily rentals. The latter is quite large in numbers. The number of hotels legally registered with the government is about 7,500, but it is estimated that there are no fewer than 5,000 lodging places across the country that illegally rent out rooms, not to mention condominiums whose owners advertise the rooms for daily rental. Condominiums used for such business purpose locate at major tourist attractions such as Hua Hin, Pattaya, Phuket, and Bangkok. When combining the number of legally registered hotels and those unregistered ones, we will have around 12,000 hotels and more than 200,000 guest rooms. From this number, medium-sized hotels (having fewer than 200 rooms) and small-sized hotels (having fewer than 80 rooms) account for 93% with the growth rate consistently at 11.75%, representing approximately 527,000 million baht per year. This year the growth is 10.2%, consisting mostly of resorts followed by hotels. The trend is still on the rise due to the increase in the number of domestic and foreign tourists.
In the year 2015, the number of tourist arrivals in Thailand was about 30 million, generating approximately $ 1.3 trillion baht. The hotel industry, especially small and medium enterprises, has continued to grow. 50-100 new hotels emerge every year scattering around main attractions of the country such as Chiang Mai, Phuket, Pattaya, Hua Hin, Samui, and so on. The majority of investors are Thai entrepreneurs because the size of the investment is not very big despite the expansion of Chinese and Asian tourists which accounts for more than 60% of all visitors who travel to Thailand. The reason for relatively small investment is that this group of tourists is more interested in and wants to stay in small and medium-sized hotels than in 5-star ones as small hotels signify affordable prices, warm welcome, and hospitability that big hotels might not be able to match. The tourists also have a perception that most owners and managers of small to medium-sized hotels cater more friendly service to customers.”
To prepare for the competition and the development of the tourism industry, business operators, especially those who own small and medium enterprises, need to focus on three areas: 1) the management of resources, including cost and expense management to ensure constant supply of quality goods and ingredients to meet customer need 2) knowledge development, including personnel training in developing products and brands, creating selling point, applying creativity to make a difference particularly for food and beverage businesses, and 3) marketing network creation through online marketing or promotional activities in potential markets.”
“The HORECA ASIA this year will be another tool useful to the operators. In addition to meeting buyers and sellers, they will also gain new experiences, broaden their horizon, and probably inspire budding entrepreneurs who are still hesitant to create new businesses, hotels, restaurants, coffee shops. For non-business visitors, the event is not any less interesting because they can still take some ideas that might be valuable for their business in the,” stated the President of THMA.
Interested exhibitors for HORECA ASIA2017 please contact us for more detail.
Ms. Atchara Kongkaew Mr.Adisorn. Kantamuanglee
Sales Manager - Asia Pacific Project Director
Tel: + 66 (0) 859 360 799 Tel: + 66 (0) 899 554 463
email [email protected] email [email protected]
or visit http://www.horecaasiaexpo.com and https://www.facebook.com/horecaasia2017
ข่าวโดย :  HORECA ASIA