Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
กระทรวงแรงงาน ดันผู้ประกอบการ 500 แห่ง สร้างสมรรถนะลูกจ้าง เน้นนวัตกรรม
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการกว่า 500 แห่ง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยมี คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ