Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
นิทรรศการ “ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ” ณ บริเวณล็อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมกับกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วัฒนา พูลเจริญ,
สุวิทย์ ใจป้อม, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ลาภ อำไพรัตน์, บรรจบ ปูธิปิน, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, พรชัย สินนท์ภัทร,
สุรัชต์ สดแสงสุก, นาวี เรืองระเบียบ, สมยศ คำแสง, ธนวัฒน์ มุรธาธัญลักษณ์และเปรมมิกา พฤฒินารากร
จัดนิทรรศการศิลปะ "ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
29 เมษายน 2561 ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม โดยรายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 131 1111 อีเมล์ info@novotelairportbkk.com

ข่าวโดย :  Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel