Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
พนักงานกลุ่มโรงแรม สุโกศล ร่วมทำกิจกรรมCSR ปลูกป่าชายเลน
มาริสา สุโกศล หนุนภักดี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มโรงแรม สุโกศล ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัด เพชรบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน