Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
TK.PALACE HOTEL & CONVENTION บริจาคเงินทอดกฐินประจำปี2561กับสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว(ATTA)
คุณภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย Director of Marketing TK.PALACE HOTEL & CONVENTION ร่วมบริจาคเงินทอดกฐินประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดห้วยเขย่ง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กับทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)โดยมี คุณธนิตย์ แสวงพรรค ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) เป็นผู้รับมอบ โดยทางวัดขาดปัจจัยและการบูรณะหลายอย่าง อาทิ ทางเข้าเมรุ ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)

ข่าวโดย :  TK Palace Hotel & Convention