Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมสนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นำโดย คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป ร่วมสนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ