Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นำโดยคุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป ร่วมสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ