Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท “ลดปัญหาเรือนกระจก” สู่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ผู้บริหาร คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ชี้ เป็นโรงแรมสีเขียว เข้าใจโลก เข้าใจท้องถิ่น เข้าใจผู้มาพัก และชุมชน เรียกร้องภาครัฐ – เอกชน ช่วยกันส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหาเรือนกระจกด้วยกัน

นายนิติพัฒน์ เถื่อนสุริยะ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจต่อรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากโรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ และอบอุ่นเป็นกันเอง เรียกว่า อยู่ในอ้อมกอดของต้นไม้ใหญ่ สวยงามยิ่งกว่าป่าธรรมชาติ ทำให้เกิดความสดชื่นชุ่มฉ่ำแก่ผู้มาเยือนแล้ว โรงแรมแห่งนี้ ได้ใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน และสังคม โดยมีการคัดแยกขยะที่เหลือใช้ ทำปุ๋ยจากต้นไม้ใบหญ้าที่ตายแล้ว เป็นต้น สนับสนุนให้ความรู้แก่ชุมชนให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถตั้งรับปรับสู้กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ผู้จัดการโรงแรม คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กล่าวว่า คำแสดฯตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมที่ดีได้มีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบนิเวศวิทยาของโลก โดยเฉพาะปัญหา "ภาวะเรือนกระจก" ที่ปกคลุมอยู่ในบรรยากาศ และเกิดผลก็คือ อุณหภูมิทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น และทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเสียสมดุล ต้นไม้เป็น ตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อมีต้นไม้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศน้อยลง เราต้องหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมีอายุยาวนานในชั้นบรรยากาศ เราต้องแก้ปัญหานี้ร่วมกัน

สำหรับวันพักผ่อนของครอบครัว โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ให้บรรยากาศเหมือนบ้านพักตากอากาศ ที่มีความเป็นส่วนตัว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม มีลำน้ำแควใหญ่ไหลผ่านสร้างความสดชื่นให้กับผู้มาพัก ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้ความสนุกสนาน ล่องแพเปียก นั่งเกวียนชมธรรมชาติ นั่งฟังดนตรีเพราะๆ อาหารอร่อย ได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีคุณค่ามากมาย จากคุณ เรณู แสนกล้า ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้ที่น่าประทับใจ
“ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ มาอยู่กับธรรมชาติ...เป็นการ..”ชาร์ทแบตเตอรี่ให้กับชีวิต” เสริมให้จิตใจมีพลัง”