Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
พิธีไหว้สักการะศาลท่านท้าวมหาพรหม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
คุณชวนุช ทั่งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบริษัท ชวริน จำกัด จัดพิธีไหว้สักการะศาลท่านท้าวมหาพรหม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับโรงแรมและพนักงาน โดยมี คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมในพิธี