Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโครงการ “ มาปันกัน ” ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชุมชนคลองเตย
คุณชวนุช ทั่งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ จัดโครงการ “ มาปันกัน ” พร้อมนำคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย