Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
เปิดร้านเบเกอรี่ไม่ยากอย่างที่คิด++ ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
***********************************************************

หลักสูตร Basic Bakery Course ขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น

***********************************************************


เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น คุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นด้วยความรู้ และเทคนิคการทำเบเกอรี่ที่ไม่ควรพลาด!


+++ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีสนใจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต +++

+++ ก็สามารถเรียนได้ เราเทรนตั้งเริ่มเบื้องต้นทุกขั้นตอน +++

+++ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง +++

+++ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...รับจำนวนจำกัด +++

เริ่มวันที 21 เมษายน 2562 – 8 กันยายน 2562
อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ (18 วัน)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-7218469-72 ต่อ แผนกบริการวิชาการ หรือ www.facebook.com/trainingdtc / Line: @dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ใบตรวจสุขภาพ (ตามฟอร์มของวิทยาลัย)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบ pay-in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 52,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย / ชุดเชฟ / อุปกรณ์และวัตถุดิบตลอดการอบรม / รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที


โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0


***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th


ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้