Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
27 เมษานี้! ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทห้ามพลาด!
วิทยาลัยดุสิตธาเปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนของโรงแรม อาทิเช่น กฎหมายโรงแรม การบริหารงานบุคคล การบริหารงานแม่บ้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริหารรายได้ เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม และเมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้จัดการโรงแรมตามเกณฑ์กรมการปกครองกำหนด

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.02-721-8469-72 ต่อ 605 หรือ E-mail: laphatrada.pi@dtc.ac.th