Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
บริจาคปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา
นภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าที่ใช้แล้วจำนวนมาก ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป