Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
นภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ณ พาราเดียม ฮอลล์ เพื่อสำรองโลหิตนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อไป โดยมีพนักงานของโรงแรมฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก