Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
กิจกรรม “ 60+ Earth Hour ”
คุณภัสสรา วรรณวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ พร้อมพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมทำกิจกรรม “60+ Earth Hour” ลดโลกร้อน โดยปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พร้อมใจกันทำทั่วโลก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของโลกต่อไป