Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียประชุมเตรียมการต้อนรับ - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
ช่วงระวี กรรณสูต นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย พร้อมกับคณะกรรมการ อาทิ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ดร.อมร เตชะหรูวิจิตร, ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ, พัลลภ บัวสุวรรณ, จรัล ศศะสมิต และประกอบ มุกุระ ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมต้อนรับ “โครงการเยาวชนไทยสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่” ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (เมื่อเร็วๆนี้)