Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนุนเต็มพิกัดโครงการ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเต็มนำร่องโครงการ อบรมผู้ประกอบการ สินค้าโอทอป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มศักยภาพทางการตลาดพร้อมคัดสรรสินค้าโอทอปพระนครศรีอยุธยาต่อยอดสินค้าเปิดตลาดอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ในกิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการโอทอป ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โดยกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเปิดตลาดทางการค้า สอนแบบวิเคราะห์ เจาะลึก และการลงมือทำ โดยได้รับความร่วมมือจาก โครงการ AEC TRADE CENTER โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นสินค้าเด่นของจังหวัด

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336-542/ 095-834-8389


ข่าวโดย :  I39EVENT