Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่6-ซ้าย)เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ: การรับรองเพศสภาพบุคคลข้ามเพศ” และบรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิความเท่าเทียมของบุคคลสู่ความมั่นคงของมนุษย์” พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณธีรวัจน์ กมลวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ที่5-ซ้าย) คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (ที่3-ซ้าย) คุณยลลดา เกริกก้อง สวนยศ นายกสมาคมข้ามเพศแห่งประเทศไทย (ที่7-ซ้าย) คุณเจษฎา แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (ที่8-ซ้าย) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม และผู้แทนจากผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ โดยมี คุณชมพูนุท นาครทรรพ (ที่9-ซ้าย) เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวโดย :  Royal Princess Larn Luang, Bangkok