Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ดุสิตธานี พัทยา ร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน กับ อพท.และโครงการโรงแรมสีเขียว
พัทยา, ชลบุรี – กันยายน 2562 – องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส และสถานประกอบการในโครงการโรงแรมสีเขียว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานประกอบการในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 “ท่องเที่ยววิถีชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง” โดยผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลปากน้ำประแส พร้อมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ภายในศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ ปลูก..ปัน..ป้อง ป่าชายเลน พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งคุณเนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไปและ คุณธิติพัฒฌ์ จิรายุนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนจากองค์กรภาคอุตสาหกรรมโรงแรม

ในฐานะที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มีนโยบายเน้นย้ำในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเข้าร่วมกับองค์กรและชุมชนในท้องถิ่นในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมถึงพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ย ให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ.2546


Dusit Thani Pattaya joins ecotourism activities with DASTA and green hotel association


Pattaya, Thailand - 9 September 2019 – Recently, the Designated Areas for Sustainable Tourism or DASTA in co-operation with Prasae Community and representative from the members of Green Hotel; organised ecotourism activities “Local Tourism...Pak Nam Prasae Community, Rayong Province” where all participants experienced the local Pak Nam Prasae fisherman community, learnt about the mangrove ecosystem, and planting the mangrove at Plook…Pan…Pong Learning and Conservation Centre. Dusit Thani Pattaya’s Mr Neoh Kean Boon, General Manager, and Khun Thitipat Chirayunon, Marketing Communications Manager, joined the Green Hotel Association and DASTA to participate in the events as representatives of the hotel industry.

Dusit Thani Pattaya joined the activity as part of its Corporate Social Responsibility and Environmental Awareness project, which stimulates the hotel to be a volunteer and aware of the environment. As an environmentally friendly hotel, Dusit Thani Pattaya adheres to eco-friendly practices and joins with the local community and organisations to work for a better environment.

DASTA has been established in accordance with the provisions of the royal decree establishing the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organisation). DASTA has been operating since 1 October 2003. With roles and responsibilities covering sustainable tourism operation, through co-ordination for the integrated administration of areas with valuable tourism resources, with more flexibility and promptness in operation than that of government agencies and state enterprises, it is as an important driving force in the administration of the country's tourism industry both in the short and long term.
ข่าวโดย :  Dusit Thani Pattaya