Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ผู้บริหาร TK.PALACE ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณอัญชัญ ชูกมล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ คำนวณและโค้ดดิ้ง (Coding for Teachers : C4T) จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ข่าวโดย :  TK Palace Hotel & Convention