Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัด แพ็คเกจเพื่อการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอบคุณคณะครู นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ความไว้วางใจในหน่วยงงานของเรา นำนักศึกษามาศึกษาดูงาน ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยการศึกษาดูงานนี้ได้ให้ความรู้ด้านกิจการของโรงแรมฯ ภาพรวม พร้อมศึกษาด้วยการปูเตียง การพับผ้าแน้ปกิ้น การสาธิตการผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

แพ็คเกจเพื่อการศึกษาดูงาน โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาการ การทำงานและบริหารงานโรงแรม ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาการให้บริการต้อนรับส่วนหน้าด้านห้องพัก การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในโรงแรม ดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานในสถานที่ทำงานจริง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 074352222 ต่อ 2710 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่