Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และ “เซ็นทรัลหาดใหญ่” จับมือซ้อมหนีไฟประจำปี เพิ่มทักษะความพร้อมรับมือภัยเพื่อลูกค้า
“เซ็นทารา” และ “เซ็นทรัลหาดใหญ่” จับมือซ้อมหนีไฟประจำปี เพิ่มทักษะความพร้อมรับมือภัยเพื่อลูกค้า
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ (ถนนเสน่หานุสรณ์) ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกันจัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงประจำปี 2562 เพื่อสร้างเชื่อมั่น และไว้ใจให้แก่ลูกค้าได้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง

วันที่ (30 กันยายน 2562) ที่ผ่านมา โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงประจำปี 2562 โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นากยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในงานพร้อมด้วย นายวิธวินท์ วัฒนะมงคลรักษ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด , นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติร่วม
สังเกตการณ์ในครั้งนี้ และได้เปิดเผยว่า ทางโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนดังนั้นจึงได้มีการจัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงประจำปีขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการเปิดสัญญาณกระดิ่งสัญญาณเตือนภัย จากนั้นมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของพนักงานและลูกค้าออกไปทางด้านหน้าของอาคารอย่างพร้อมเพียงโดยอาศัยบันไดหนีไฟตามชั้นต่างๆ ผลจาการฝึกซ้อมครั้งนี้สามารถสร้างเชื่อมั่น และไว้ใจให้แก่ลูกค้าได้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง….