Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
นายมนูญ วุฒิ (สูทสองจากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวนฤมล ทองเอียด (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พร้อมรับพรปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาส เทศกาลขึ้นปีใหม่