Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
หลักสูตรค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต
ณภัทร ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต” โดย บุษยา สุพรรณกูล วิทยากร โครงการ Happy Life Happy Thailand เป็นผู้บรรยาย และ “หลักสูตรมาตรฐานการทำงานและบริการระดับ 5 ดาว” โดยมี ปรียานุช รักษาสุวรรณ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เป็นผู้จัดอบรม ณ ห้องธารารมย์ เพื่อให้แง่คิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในครั้งนี้¬¬