Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครสงขลา
นายมนูญ วุฒิ (สองจากขวา) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา มาบทองน้อย (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ ดร. สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา (สองจากซ้าย) พร้อมรับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา