Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา
นายมนูญ วุฒิ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา มาบทองน้อย (สามจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย และนางสาวนฤมล ทองเอียด (สองจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา