Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ กับอีกหนึ่งรางวัลการันตีเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้กับลูกค้าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ทางโรงแรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการรับรองถึงเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองใช้บริการ กรุณาโทร +66 2254 1234 อีเมล์ [email protected] หรือเยี่ยมชม www.grandhyatterawanbangkok.com


ข่าวโดย :  Grand Hyatt Erawan Bangkok