Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
รอยัล คลิฟคว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับเอเชีย “Asia Responsible Enterprise Awards” ตอกย้ำความมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปฉลองความสำเร็จกับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) ประจำปี 2563 ในสาขาสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) สำหรับโครงการ “Green Multiples @ Royal Cliff Project” ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง การพัฒนาองค์กรและดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รางวัล AREA ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยม จัดมอบโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำ โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 200 โครงการจาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นขององค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดก็ตาม สำหรับในเรื่องของการตัดสินผู้ชนะ Enterprise Asia ใช้เวลาคัดเลือกผลงานในรอบตัดสินมากกว่า 3 เดือน และไม่ได้พิจารณาจากความพยายามและผลลัพธ์ของโครงการเท่านั้น แต่ยังใช้กฏเกณฑ์อื่นๆ ด้วย อาทิ การเชื่อมโยงกับชุมชน การนำมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ การมีส่วนร่วมของผู้นำ ความเป็นหนึ่งเดียว และความต่อเนื่องของโครงการ

สำหรับโครงการ “Green Multiples @ Royal Cliff Project” จะเน้นการนำทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงแรมกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยรอยัล คลิฟได้คิดค้นออกมาเป็น 5 โครงการย่อย คือ 1.การสร้างจิตสำนึกแก่ทีมงานและผู้เข้าพักทุกท่านเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร อาทิ การใช้ถุงผ้า การใช้ผ้าเช็คตัวและผ้าปูเตียงซ้ำ รวมถึง การนำดอกไม้ที่เหลือจากตกแต่งสถานที่และกระดาษที่เหลือมาประยุกต์เป็นที่คั้นหนังสือ ถาดใส่เหรียญภายในห้องพัก 2.การรณรงค์ให้ผู้เข้าพักนำซองใส่คียการ์ดมาคืนเพื่อแลกรับส่วนลดพิเศษ 3.การนำขยะอินทรีย์มาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน 4.การนำขยะอินทรีย์และใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี 5.การบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร เพื่อลดการใช้น้ำและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน

การได้รับรางวัล AREA ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จในการบุกเบิก มุ่งมั่น และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งนอกจากรางวัลนี้แล้ว รอยัล คลิฟ ยังได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ EIA Monitoring Award ประจำปี 2543, 2545, 2548, 2550, 2551 และ 2552, Kuoni Green Planet Award ประจำปี 2548 – 2549 และ 2550 – 2551 และรางวัล Best Green Hotel ประจำปี 2551 รอยัล คลิฟ จะยังคงพัฒนาและมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป


The Royal Cliff Hotels Group has set another benchmark for social responsibility excellence by adding the Asia Responsible Enterprise Award (AREA) to its distinctive portfolio of awards and accolades. Its Green Multiples project was lauded and recognized for its creativity, sustainability and effectiveness in lessening environmental pollution.

Recognized as the most coveted CSR award in Asia and widely regarded as the gold standard for sustainability practice, leading organizations from all over the region received the AREA, demonstrating continued dedication to responsible business practices despite the pandemic. This year, over 200 submissions across 19 countries were received which had to undergo a three-month judging period. Winners were determined not just by their efforts and results, but also by such criteria as a connection to the community, identification of needs, the effectiveness of implementation, ability to reach the target audience, impact, leadership involvement, and continuity.

Organized by Enterprise Asia, the leading non-governmental organization for responsible entrepreneurship in Asia, the AREA recognizes Royal Cliff for championing sustainable and socially responsible business practices due to a combination of focused efforts on conserving natural resources and its consistent drive to implement meaningful social changes through its Green Multiples project.

The project highlights reusing various resources within the organization to maximize cost-effectiveness and help reduce environmental pollution. Utilizing 5 initiatives, the Royal Cliff team came up with creative means to reuse the same product in a variety of ways. With CSR remaining an essential part of the company’s culture, the project underlines its drive to take socially responsible actions through creating public awareness to conserve resources, using organic wastes to produce biogas, making organic fertilizers and operating a large-scale wastewater treatment plant which has presented a sustainable long-term solution to water scarcity in the area. The award has enhanced Royal Cliff’s resolve to not only do more with regards to corporate social investment but also, to help continually address sustainability challenges confronting the hospitality industry.

The AREA serves as an endorsement to the company’s pioneering efforts towards environmental endeavors and responsible tourism and is a great addition to its roster of esteemed awards. Royal Cliff’s remarkable achievements include the EIA Monitoring Award (2000, 2002, 2005, 2007, 2008 and 2009), Kuoni Green Planet Award (2005-6 and 2007-8) and the Best Green Hotel recognition (2008). These collective feats have made it an esteemed establishment recognized for its environmental sustainability practices throughout the world.