Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน (คนกลางขวา)

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ