Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส รับรางวัล Haute Grandeur Hotel Awards
เป็นอีกครั้งที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสได้รับรางวัลทรงคุณค่าในปี พ.ศ. 2563 กับรางวัล Haute Grandeur Hotel Awards โรงแรมฯ ได้เข้าชิงและชนะรางวัลทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
- Best General Manager on a Global Level
- Best Activity Hotel in Asia
- Best Restaurant Hotel in Thailand
รางวัล Haute Grandeur Global Awards เป็นรางวัลชั้นนำระดับโลก ที่ยกย่องและให้รางวัลแก่โรงแรมชั้นนำที่มีความโดดเด่นโดยพิจารณาจากการตอบรับและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยทั่วไปโรงแรมที่ได้รับรางวัลนี้ จะถูกรับรองว่าเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมโรงแรม พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า และขอขอบคุณแขกทุกท่านที่ไว้ใจเข้ามาใช้บริการที่โรงแรมและโหวตให้โรงแรมฯ ได้รับเกียรตินี้