Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี (คนกลาง) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ