Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป (คนซ้าย) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนขวา)

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติในโครงการ
”เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ)” และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Street Food สร้างอาชีพ”
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ