Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป (คนขวา) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ (คนที่ 2 จากซ้าย) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ด.) ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ