Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป (คนขวา) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (คนซ้าย) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
“กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ