Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ขอขอบคุณโรงพยาบาลปทุมธานี!
เพื่อส่งกำลังใจและร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนการทำงานหนักของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานี คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย), คุณปานสิริ รุ่งรัตน์ธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และ คุณอิสรีย์ อภิสรากุลโรจน์ ผู้จัดการโรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ (ที่ 4 จากซ้าย) ได้สนับสนุนห้องพักรวมอาหารเช้า ที่ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จำนวน 10 ห้อง ต่อคืน และมอบอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี (ที่ 4 จากขวา) และคุณพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบข่าวโดย :  MBK-HT