Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสร่วมสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีน
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เริ่มให้บริการสนับสนุนสถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 เป็นวันแรก ทั้งนี้ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสได้ร่วมสนับสนุนในการบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวดให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน และในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน โรงแรมฯ ได้มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้แก่ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาร่วมให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด (ที่สองจากขวา) และคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ เป็นผู้มอบอาหารและน้ำดื่ม รวมทั้ง ดำเนินการมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทุกวันจนสิ้นสุดโครงการฉีดวัคซีนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564


ข่าวโดย :  MBK-HT