Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก มอบถุงยังชีพให้กับผู้เดือดร้อนโควิดรวม 500 ชุด
โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก (Oakwood Suites Bangkok) และ บจก ทาร์เก็ตเพลซ (Target Place Co., Ltd) ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในชุมชนเขตคลองเตย จัดทำถุงยังชีพส่งมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีบ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ด้วยโรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย และได้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เป็นผลให้ประชาชนผู้อาศัยในชุมชนคลองเตย และผู้พิการทางสายตา หลายครอบครัวได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดครั้งนี้ ทำให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือจัดเตรียมถุงยังชีพเป็นจำนวน 500 ชุด ส่งมอบให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ มูลนิธิดวงประทีบ จำนวน 300 ชุด และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 200 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้คนในชุมชนที่อยู่ในระหว่างการกักตัว โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยของใช้ และอาหารในการดำรงชีพเบื้องต้น อาทิ ข้าวสาร 5 กก. น้ำมันพืช อาหารแห้งต่างๆ ยาสีฟัน น้ำดื่ม และยาพาราเซตามอล

ทั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของชุมชนคลองเตยในเขตที่ตั้งของโรงแรม ให้สามารถมีกำลังใจที่ดีและเข้มแข็งในการเดินหน้าต่อไป

โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

###


ติดต่อ: แผนกสื่อสารการตลาด โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก
โทร. 02-059 2888 ต่อ 5101


ข่าวโดย :  Oakwood Suites Bangkok