Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
“ศรีนครินทร์ ฮอลล์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย จาก สสปน. หรือ TCEB”
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุมสำหรับศรีนครินทร์ ฮอลล์ ของวิทยาลัย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) และจัดให้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) เพื่อให้สถานที่จัดการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ “อุตสาหกรรมไมซ์” ของประเทศไทย มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ห้องประชุมศรีนครินทร์ ฮอลล์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมได้มากถึง 300 คน ด้วยพื้นที่เปิดโล่งตกแต่งสไตล์มินิมอลพร้อมสำหรับงานประชุมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมใหญ่ งานประชุมย่อยที่สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมเล็กได้ตามความเหมาะสมสำหรับงานสัมมนาหรือเวิร์คช็อปขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ พร้อมพื้นที่จัดวางคอฟฟีเบรคภายในได้อย่างลงตัว ห้องประชุมแห่งนี้ยังมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยี และการบริการด้านต่าง ๆ สำหรับงานประชุมอีกด้วยเช่นกัน

ด้วยพันธกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน( หรือ สสปน. (TCEB) ในการกำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและคุณภาพให้กับภาคการบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตลาดโลก ยังมีการวางเป้าหมาย

หลักในการเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาค เอเชีย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เป็นศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน โดยการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ และจากการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในครั้งนี้ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้จัดให้เป็นห้องประชุมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในองค์ประกอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P) หมายถึง สภาพของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดการประชุม วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ และระบบความปลอดภัย
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดการระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv) หมายถึง การจัดการด้านบริการการเตรียมพร้อมของบุคลากร และระบบการจัดการ
4) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – St) หมายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความใส่ใจในการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ

วิทยาลัยดุสิตธานี มีความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับและส่งเสริมภาคธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ การส่งเสริมกิจกรรม ความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการในด้านต่าง ๆ ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected]“Srinakarin Hall at Dusit Thani College has been certified by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) by their quality standards”

Srinakarin Hall at Dusit Thani College is proud to announce its achievement in recently receiving the “Thailand MICE Venue Standard Certification” from the Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) in MICE Standards Day 2021.
August 26, 2021, Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) issued Thailand MICE Venue Standard (TMVS) certifications to 194 venues across the country at its MICE Standards Day 2021. Certified Thai MICE operators now total 880, reflecting the country’s capability in providing services and safety of high standards.
Including in these certified operator is Srinakarin Hall at Dusit Thani College, and is one among them to receive this prestigious certification of quality. Srinakarin Hall can accommodate up to 300 guests. This large function room can be divided with partitions as required for a smooth and successful event, seminar, or small workshop. This dedicated venue is fully equipped with audio and visual technology. Professional banqueting is also available on site providing a dazzling themed event.
The 2021 edition of TCEB’s annual event took place on August 26 and was chaired by Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul. According to Chiruit Isarangkun Na Ayutthaya, President of TCEB, “TCEB is always committed to supporting venue operators to reach high standard of operations through the TMVS.


This is even more important considering the hardship caused by the pandemic and customer’s requirements for service and safety excellence. We are delighted to welcome 194 venues to the TMVS line-up this year. The investments they have made to gain certification will pay off as the world reopens for travel and business events.”
Despite the pandemic, venues continued to work with TCEB throughout 2020 to qualify for TMVS. This year’s newly-certified venues comprises of 169 hotels, 10 exhibition venues, and 15 special event venues, which are mostly located in Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Chonburi and Prachuab Kirikhan.
The latest additions brings the total number of TMVS-certified venues in Thailand to 880 – that’s 809 hotels, 25 exhibition venues, and 46 special event venues. This year, 25 hotels and 3 exhibition venues were certified for the ASEAN MICE Venue Standard (AMVS).
Looking ahead, TCEB is gearing up to assess another 155 venues across the country in 2022 as well as to study the feasibility of introducing new standards to enhance the scope of MICE venue standards in general. Also on the agenda is deeper engagement with special event venues towards obtaining AMVS certification in order to boost their marketing reach beyond Thailand.
At the 2021 MICE Standards Day, TCEB also presented two virtual workshops. One was focused on organizing Muslim-friendly events while the other concentrated on managing food waste at MICE events.
When launched in 2014, TCEB’s TMVS was the first MICE standard programme of its kind in ASEAN. It has since been used as a frame of reference by MICE venues for continuous improvement. Certified venues are re-assessed every three years.


About TCEB: a leading agency at the forefront of Thailand’s MICE industry. Established in 2004, Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB – the government agency under the supervision of the Prime Minister – has been assigned a role to promote, support and develop business events industry – corporate meetings, incentive trips, conventions, exhibitions, mega events and world festivals. Serving as a strategic partner, TCEB helps deliver creative ideas and solutions to bring success and fulfill the requirements of business events. The overarching goal is to drive Thailand to become a global MICE and mega events destination that can drive the country’s strategic industries and national economy.

For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail [email protected] or visit www.dtc.ac.th