Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฯ รอรับผู้แทนพระองค์